FAQ

Usein esitetyt kysymykset liikenneohjaajakoulutuksesta ja rekrytoinnista koulutukseen.

1. Millä aikataululla liikenneohjaajakoulutuksen rekrytointiprosessi etenee?

 • Liikenneohjaajakoulutuksen rekrytointiprosessi koostuu useasta eri osasta:
  • Hakuaika 7.-26.1.2020.
  • Kykytestit viikoilla 5.
  • Haastattelut viikoilla 7-8. Haastattelupäiviä järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
  • Soveltuvuusarvioinnit ja terveystarkastukset viikoilla 8-11.
  • Päätökset koulutukseen valittavista opiskelijoista alustavasti viikolla 12.

2. Minkälainen on hakuvaiheessa suoritettava www-pohjainen kykytesti, johon osa hakijoista kutsutaan?

 • Osana rekrytointiprosessia järjestetään sähköinen verkkopohjainen tiedonkäsittelyvalmiuksien testi jatkoon valikoituneille hakijoille. Tällä arvioidaan liikenneohjaajan tehtävässä vaadittavia valmiuksia ja ominaisuuksia.
 • Testikokonaisuudessa on mukana mm. loogista päättelykykyä, keskittymiskykyä ja oppimisvalmiuksia kartoittavia osatestejä, joiden tuloksia hyödynnetään soveltuvimpien hakijoiden valinnassa.
 • Käytännön ohjeistuksen tehtäviin saat tarkemmin siinä vaiheessa, kun sinut on valittu eteenpäin hakijoiden joukosta.

3. Kuinka kauan koulutus kestää ja milloin se alkaa?

 • Koulutus kestää noin 7 kuukautta, joista ensimmäiset noin 2-3 kuukautta on teoriaosuutta Tarkat päivämäärät ja koulutuspaikka ilmoitetaan viimeistään valintailmoituksen yhteydessä.
 • Koulutus alkaa toukokuussa 2020.

4. Missä koulutus järjestetään?

 • Koulutuspaikka ilmoitetaan viimeistään valintailmoituksen yhteydessä.

5. Mitä koulutus sisältää?

 • Koulutus sisältää teoriaopetusta (esim. viestintä, liikenneturvallisuus, turvalaitokset, ratatekniikka ja matkustajainformaatio) sekä perehdytystä ja käytännön työnopastusta ohjauskeskuksissa.

6. Miten majoittuminen järjestetään koulutusaikana?

 • Majoitus tulee etsiä ja kustantaa itse.

7. Saanko opintoihin tukea?

 • Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea.
 • TE-toimiston omaehtoisen opiskelun työttömyystukea voi hakea tietyin ehdoin. Ikää pitää olla vähintään 25 vuotta. Tukea kannattaa kysyä omasta lähimmästä TE-toimistosta.

8. Onko koulutus tai osa koulutuksesta palkallista?

 • Koulutusajalta ei makseta palkkaa.

9. Kuinka monta opiskelijaa koulutukseen valitaan?

 • Opiskelijamäärään vaikuttaa ohjauspalveluiden resurssitarve. Alustavien arvioiden mukaan koulutukseen valitaan noin 20 opiskelijaa.

10. Onko erityisiä asioita tai seikkoja, jotka vaikuttavat oppilasvalinnoissa?

 • Edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä, riittävä suomen kielen taito, vähintään ammatillinen tutkinto sekä kokemusta työelämästä yhteensä vähintään 1 vuosi.
 • Liikenneohjaajan tulee olla valmis tekemään kolmivuorotyötä.

11. Miksi hakuprosessissa tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys?

 • Ohjauspalvelukeskukset ovat korotetun turvallisuusluokituksen tiloja, josta syystä niissä työskenteleville tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

12. Minkälaista on liikenneohjaajan työ?

 • Saat lisätietoa liikenteenohjauksesta ja liikenneohjaajan työstä tutustumalla sivuihimme osoitteessa tmfg.fi.

13. Tarjotaanko valmistuville liikenneohjaajille työsuhdetta?

 • Valmistuneiden liikenneohjaajien palkkaaminen työsuhteeseen arvioidaan erikseen valmistumisen jälkeen. Liikenneohjaajakoulutukseen valinta tai koulutuksesta valmistuminen ei johda automaattisesti työsuhteeseen.
 • Liikenneohjaajilla on mahdollisuus työllistyä joko Helsinkiin, Tampereelle tai Ouluun.

14. Mitkä ovat liikenneohjaajan terveydentilavaatimukset?

 • Liikenneohjaajana voi toimia vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja henkiset toimintaedellytykset kyseiseen tehtävään.
 • Liikenneohjaajan terveydentilaa seurataan määräaikaistarkastuksin ja terveydentilan muuttuessa erillisillä tarkastuksilla.

 

<< Takaisin etusivulle